У безперервному польоті
Багатогранний, невгамонний, невичерпний, незупинний, комунікабельний, відкритий, щирий, суперактивний, ерудований, амбітний, енергійний, досвідчений  менеджер...Таке  враження справляє начальник відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради Науменко Віктор Павлович навіть з першого погляду.А ось що говорят про нього освітяни Гуляйпілля;" Віктор Павлович - компетентний керівник освіти громади. Йому притаманні такі якості  як науковий світогляд та світосприйняття, висока загальна культура та ерудиція, соціальна активність, доброзичливість, демократичність, почуття відповідальності, рішучість, енергійність, високий рівень кваліфікації. Володіє сучасними технологіями в управлінні та використовує їх як основу в своїй практичній діяльності. Визначальною рисою керівника є творчість, невтомний постійний пошук нового, тому освіта у громаді працює у режимі постійного розвитку"(І.В.Самохліб). 
 Відділ освіти молоді та спорту Віктор Павлович очолив тільки в січні 2018р.(до цього був творчим директором Гуляйпільської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІступенів). Але вже за ций стислий термін  у відділі розроблено та активно реалізуються в громаді   проекти «Конкурентноспроможна мережа закладів освіти громади», «Модернізація закладів освіти громади», «Шкільний автобус», «Шкільна бібліотека», «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», «Інновації в сучасній освіті», «Обдарована молодь - майбутнє України», «BeProfi: платформа кар’єрного орієнтування молоді».До стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади внесено проект «Дитина з особливими освітніми потребами». У рамках даного проекту у громаді створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр», у закладах освіти відкрито дві ресурсні кімнати та дві медіатеки, які задовольняють потреби дітей з особливими освітніми потребами, Здобутки освітян громади Віктор Павлович у грудні 2018 року успішно презентував у Львові на дводенному форумі  за програмою «Децентралізація на практиці – вчимося один від одного».
Секрет такого швидкиого  успіху  Віктора Павловича криється ,на мій погляд, в його особистих якостях (читайте перше речення),постійному прагненні до змін, та ,нарешті, КРЕАТИВНОСТІ!
Високого Вам польоту та чистого неба, шановний! Побільше вдалих STARTUPів


Безперервно вперед та вгору..


Мій життєвий девіз багато в чому навіяний фразою Козьми Пруткова «Якщо хочеш бути щасливим - будь ним!» Дивлюся вперед - з надією, назад - з вдячністю, вгору - з вірою, по сторонах - з любов'ю. У мене немає всього, що я люблю, але я люблю все, що у мене є.
СВІТЛАНА БУКРЕЄВА

Букреєва Світлана Михайлівна працює в сфері освіти Запорізької області 33 роки. З грудня 2008 року була призначена директором Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради, а у січні 2016 року перемогла в конкурсі та обіймає посаду начальника управління освіти.Невпинне новаторство менеджера Світлана Михайлівна виявила вже в НМЦ. Дивіться, яку спадщину вона залишила. Серед  трьох секторів НМЦ, поряд із сектором інформаційного забезпечення та моніторингу якості освіти, а також сектором методичного забезпечення освіти, є й досить незвичний - сектор організації післядипломної освіти та роботи з ВНЗ. А ще (УВАГА!) РОДЗИНКА:”Віртуальний університет”(матеріали з 2012 року і понині на сайті НМЦ). Пам`ятають в місті і про школу кадрового резерву, яка працювала при НМЦ три роки поспіль(із 21 її слухачів 15 стали керівниками закладів освіти або їх заступниками).
Поряд з невпинним новаторством Світлані Михайлівні є властивим дотримання обіцянок.Після перемоги на конкурсі на посаду начальника управління новопризначена очільниця освітян Енергодара оголосила про максимальну відкритість педагогам,учням та їх батькам.І от сайт управління освіти Енергодарської міської ради( http://enuo.osvita.zp.ua/),на якому є окремі сторінки:педагогам,учням, батькам, громадянам. Дуже показовою є сторінка Світлани Михайлівни у Фейсбуці:усі новини освіти,посилання на нормативні документи,всі перемоги дітей та педагогів...Здається,людина занурена в роботу.І раптом…”Ця цитата “зробила” вчора  мій вечір:”Мудрим є не той ,хто довів будь-що,а той ,хто знаючи істину, не став сперечатися”.А от перепост:”Рецепт успіху:вчиться, поки інші сплять; працюйте, поки інші бовтаються без діла; готуйтеся, поки інші грають і мрійте,поки інші тільки бажають..” Це менеджер нового покоління:відкрита для людей особистість із власною позицією з приводу різних аспектів нашого життя-буття,про яку вона сміло повідомляє в мережі.
На думку Світлани Михайлівні, керівник-це людина , яка є готовою взяти на себе відповідальність та приймати управлінські рішення , стратег, який готовий прислухатися і до громади, і до педагогів , спільно виробляючи програму розвитку сфери освіти .Майже не відрізняється від цього думка колег про неї:”Освітяни міста Енергодара - це команда творчо обдарованих, енергійних, цілеспрямованих педагогів, на чолі із справжнім лідером – ініціативним, творчим, харизматичним начальником управління освіти Букреєвою Світланою Михайлівною. Вона завжди у вирії подій, по-справжньому закохана у свою справу, ініціатор і творець нового, цікавого і захоплюючого, надихає педагогів та учнів на успіх!”( з матеріалів С.Цемко).Тільки вперед і тільки вгору!!!Щасти Вам,Світлано Михайлівно!

Внутрішній контроль у закладі освітиТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМКонтроль- одна з функцій управління, за його допомогою здійснюється зворотній зв’язок:система управління отримує від системи,якою управляє,інформацію про стан відхилень від заданої мети або стандартів.За отриманою  інформацію приймається управлінське рішення. Сутність контролю не треба підміняти такими словами,як “ допомога","методичний супровід","підтримка" та ін.).Контроль- це перевірка,оцінка якості  певного продукту, результатів або процесу діяльності. Але контроль -це лише одна з функцій управління і розглядати його потрібно у взаємозв"язку  та взаємозалежності з іншими функціями управлінського циклу (аналіз,планування, організація, мотивація,контроль), не гіпертрофуючи його значення.Контроль є завершальною функцією управлінського циклу; за результатами контролю певного етапу діяльності закладу освіти здійснюється цілепокладання на наступному етапі.
ФАКТОРИ,ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ПОТРЕБУ У ЗМІНАХ  ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.
1.У діючому Законі  "Про освіту" вперше введено поняття "внутрішня система забезпечення якості освіти, яка є  пріорітетною в управлінській діяльності і багато в чому визначає напрямки внутрішнього контролю(див.:Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області... т.І, стор.77-89).Режим доступу:http://www.zoippo.zp.ua/ (  сайт ЗОІППО).
2. Проголошення автономіі закладу освіти , зняття функцііі зовнішнього інспектування із органів державного управління покладає відповідальність за якість освіти безпосередньо на керівника закладу освіти, отже значення внутрішнього контролю зростає.
3.Визначення академічноі свободи вчителя ( ст.54 .Закону " Про освіту") застерігає адміністрацію закладу освіти від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, передбачає вільний  вибір вчителем форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.
4.В умовах демократизаціі управління суттєво розширено функціі органів самоврядування та громадських організацій у здійсненні контролю за деякими аспектами діяльності закладів освіти.
5.Суттєво зростає значення педагогічної ради в управлінні закладом освіти.Зокрема, програма внутрішнього контролю обговорюється і затверджується педагогічною радою.
НОРМАТИВНА БАЗА  ЗМІН У ВНУТРІШНЬОМУ КОНТРОЛІ
Закон "Про освіту" визначає, що керівник закладу освіти: забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти та ін.
Проект Закону "Про повну загальну середню освіту" зобов"язує керівника :контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями; забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та ін.
ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗМІНИТИ У ВНУТРІШНЬОМУ КОНТРОЛІ
Структура Орієнтовної програми здійснення внутрішнього контролю у загальноосвітньому навчальному закладі (https://osvita.ua/doc/files/news/367/36771/dodatok_3.doc) може бути використана при плануванні внутрішнього контролю на навчальний рік. Але зміст її розділів без сумніву потрібно  переглянути
Розділ І.Контроль за виконанням закладом  освіти нормативних актів в галузі освіти.
До цього розділу вносяться всі нормативні акти, які визначають сутність реформ :Закон "Про освіту",Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої  освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р;Державні стандарти початкової, загальної та середньої школи,освітня програма тощо.
Особлива увага ,звичайно, приділяється створенню умов для набору та навчання учнів перших класів.Серед нових об’єктів контролю слід відзначити : внутрішню систему забезпечення якості освіти, зокрема  виконання Положення про академічну доброчесність,впровадження інклюзивної освіти, ведення сайту з публічним оприлюдненням освітньої політики закладу освіти (стратегія розвитку, показники оцінювання учнів, педагогічних працівників,керівників закладу освіти),фінансово-господарської діяльності тощо.До цього розділу також віднесемо контроль за виконанням правил безпеки життєдіяльності,санітарно-гігієнічних норм та ін.Саме на цьому розділі слід зосередити адміністративний контроль, який здійснює директор школи.
Розділ ІІ.Контроль за організацією освітнього процесу.
Цей розділ програми внутрішнього контролю слід розвантажити та прибрати з нього об’єкти, які відволікають  увагу керівництва від головних завдань (перевірка учнівських зошитів та щоденників), а також є неактуальні на сьогодні (охоплення учнів 8 – 9-х класів поглибленим вивченням окремих предметів , результати олімпіад тощо).
Згідно  ст.41 Закону «Про освіту» слід взяти на контроль забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів, а саме: кадрові ресурси, навчально-методичні ресурси (навчальні плани, програми, підручники, посібники електронний контент), матеріально-технічне забезпечення (забезпечення освітнього процесу комп’ютерною технікою, обладнання медіатеки, навчальних кабінетів, лабораторій відповідно до нового змісту освіти та сучасних технологій навчання) та ін.
Що стосується вивчення стану викладання предметів, то слід уточнити, що саме мається на увазі: якщо  це методики, технології, засоби навчання, то див.ст.54 Закону "Про освіту", якщо це виконання освітньої програми та начальних планів, то так і зазаначаємо в програмі внутрішнього контролю.
Розділ ІІІ.Контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти.
Відзначимо, що до  результатів навчання  у преамбулі Закону "Про освіту" відносяться :знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів .В проекті Закону про повну загальну середню освіту підкреслюється, що в освітній програмі закладу освіти повинен бути представлений деталізований опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів,отже за цим описом і планується внутрішній контроль в цьому розділі.
Контрольні заходи щодо вивчення результатів навчання визначаються в освітній програмі закладу, в програмі контролю уточнюються дати, форми контролю (опитування, контрольні роботи, самостійні, лабораторні, підсумкова атестація,тестування, рейтингове оцінювання, учнівські портфоліо,  комп’ютерні технології оцінювання та інше), визначається, де буде узагальнено результати. 
Розділ ІУ.Професійний розвиток педагогічних кадрів.
Зайнятість педагогів у формальній,неформальній та інформальній освіті.Забезпечення 150 -годинного мінімуму підвищення кваліфікації.Атестація(сертифікація) педагогічних працівників.Дієвість системи стимулювання професійного розвитку педагогів.
P.S.Це поки що про зміни у змісті контролю.Потребує ще й перегляду коло суб"єктів контролю (визначення місця піклувальної ради,органів самоврядування, громадських організацій), а також оновлення форм контролю.

Запрошую освітян долучитися до обговорення цих пропозицій.Залишайте коментарі.


З повагою

Прямуємо до блакитного океану


У далекому 1991 році ,16 серпня ,Микола Олександрович Фролов, начальник міськуно в той час ,і Лідія Прокопівна Ричагова,завідувачка Ленінського районного відділу освіту м.Запоріжжя,представляли мене колективу середньої школи №30 .”Колективу “ у цей відпускний час було не більше 20-25 осіб,але саме ця зустріч врізалася в пам’ять більше,ніж зустріч з колективом в повному складі.Школа була раніше знана в місті.Та й до мене очільниками в ній були люди , які потім  зробили непогану кар’єру: Людмила Петрівна Островська керувала гуманітарною сферою в місті,Олена Іванівна Ульянова стала спочатку начальником міського,а потім й обласного управління освітою.Одним словом,Особистості.Куди там мені! Отже напередодні мого представлення я,звичайно,ніч не спала,й думала,що я скажу людям.Повертаючись з боку на бік,шукала ідею,бо чомусь мені здавалося,що я повинна зробити щось своє,нове! (Зараз веду заняття для керівників шкіл з теми “Інноваційний менеджмент “,осмислюємо,як керувати впровадженням інновацій.Але чомусь в жодній лекції не веду мови про те, як інновація народжується в голові амбітного новопризначеного директора...Треба буде до цієі думки звернутися..).Отже ідея моя дивно відзначалася “ новизною”: школа для всіх.Майже як славнозвісний “всеобуч”! Але є декілька деталей: навколо знаходилися спеціалізовані школи з вивченням англійськоі мови №31,французської- №50, багатопрофільна школа № 62… Кожний з цих закладів освіти мав своє обличчя,свій контингент.Отже ідея була новою для тієі соціокультурноі ситуації,в якій опинилася школа № 30 на той час: кращі діти мікрорайону вступали до престижних шкіл.Таким чином,високими освітніми результатами "тридцятка" не відзначалася.Наповнюваність почала знижуватися Говорячи сучасною мовою менеджменту ,я шукала ще незайняту нішу освітніх послуг,в яких мало потребу населення мікрорайону: школа ,яка дасть можливість самореалізуватися кожній дитині.Власне,потребу щось змінити,відчували,як я потім дізналася,й вчителі школи. Зауважу, підсвідомо я застосувала стратегію “ блакитного океану”,яка пропонує замість конкуренції на ринку вже відомих ідей ,знайти ідею, яка не використовується конкурентами.З випередженням подій відзначу: стратегію було обрано вдалу( хоч і не усвідомлено), вона дала чудовий результат,отримала підтримку серед багатьох науковців ,котрі допомагали “ плисти блакитним океаном” нашому закладу. Про це у наступних публікаціях. А зараз повернемося до подій 16 серпня 1991 року.
Знайшли якось щось непогане сказати про мене М.О.Фролов та Л.П.Ричагова ( як я розумію,це було непросто,бо що можна було гарного сказати про ІНСПЕКТОРА районного відділу освіти?).І ось слово мені...Вистраждана ніч,ніби- то знайдена ідея...Вимовила:" ШКОЛА ДЛЯ ВСІХ"..Пролетіло повз.. Ніхто навіть не звернув уваги на цю мою фразу..Пішли..От вам і стратегія..Зараз розумію,чому сталося саме так:я сама не знала,як конкретно ця ідея має реалізовуватися!
Ми поплили “блакитним океаном”.У нас все вийшло.Як це було,я ще розповім.
А зараз про стратегії червоних та блакитних океанів.Терміни зі світу бізнесу.Але в умовах   цілком природних конкурентних відносин закладів освіти ,та навіть у пошуках на власному життєвому шляху, використовувати ці стратегії було б доцільно.Стратегія "червоного океану"- це вибір поля жорсткої конкуренції, битви за споживача у вже  відомих галузях.Наприклад,в освіті зараз це битва за те, який заклад освіти в мікрорайоні стане академічним ліцеєм,або, в ОТГ, опорним закладом освіти.Це битва за те,щоб залишилися методичні кабінети тощо.Отже є звичні межі уявлення про успішний  розвиток закладів та установ освіти,і ми вступаємо в бій за успіх в цих межах.Це,як кажуть,” чревато”, бо можна не тільки програти,а й “ загинути”. Блакитна вода океану червоніє від крові,яка ллється у битві за статус,престижність,контингент тощо..
У блакитному океані спокійно: ви знайшли ідею,яка не зачіпає конкурентів,бо у них інша ідея,їм невідома ваша.За попит на освітні послуги,тут не б’ються,цей попит створюється.Ну скажіть,якщо ваш заклад не стане академічним ліцеєм,залишиться гімназією,хіба він втрачає можливості пошуку ?Ось сайт каталогу “ Альтернативні школи Украіни”/http://osvitanova.com.ua/posts/125Які ідеї!А скільки ще невідомих! І вони всі ваші! Бо процес пізнання є нескінченним!
Отже пливемо до блакитного океану!
Далі буде.

ЯКОГО ВИ КОЛЬОРУ?Автор теоріі спиральноі динаміки Клер Вільям Грейвз(1914-1986) сформулював дивну модель системи людських цінностей. Відомий американський психолог після тривалого дослідження відзначив,  що більшість людей в своєму розвитку проходять через певні стадії, причому деякі проходять далі, а деякі «застряють».Ці стадіі уявляють собою спираль, яка умовно передає  сходження за ієрархією цінностей: від нижчих (виживання) до вищих (глобальна свідомість).
Учні К.Грейвза додали кожному оберту спиралі кольору, і ось світ має різнобарвну модель, яка застосовується науковцями, політиками, педагогами, менед-жерами,бізнесменами і передає етапи розвитку як людства,так і організаціі, а також окремоі особистості. Динамічна спираль К.Грейвза є дуже популярною у сучасному менеджменті: мовайде про те, що змінювати
( розвивати) організацію можна тільки на основі зміни цінностей. Зараз є дуже популярною ідея " бірюзовоі" організаціі. Звичайно, теорія спиральноі динаміки К.Грейвза не є бездоганною, але вона демонструє прагнення до ідеалу як в розвитку людства,так і в розвитку окремоі організаціі та окремоі людини. Крім того, вона яскрава,красива та цікава.Умовно за кольорами закріплено певні цінності: бєжевий (найнижчий) -виживання; фіолетовий-крівна єдність; червоний-сила, боротьба; синій-правила, закон; помаранчевий- можливості, успіх; зелений - гармонія, мир, злагода, взаємодопомога; жовтий-системність, дослідження, відкриття; бірюзовий -глобальне мислення, відмова від ієрархічної моделі управління, самоуправління, проектне управління. Визначитися із кольором своєї організації та зі своїм особисто можна за допомогою тестів он-лайн. 
/